Siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums

Faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laika posmā iepriekšējā gadā, ņemot vērā ārgaisa temperatūras izmaiņas.

Siltums

Faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums janvārī

Siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums februārī