Siltumpunkti ēkās

Mājas Individuālais siltumpunkts

Individuālais siltumpunkts (ISP) rūpējas par nepieciešamā komforta līmeņa uzturēšanu dzīvojamā mājā. Pamatā visās daudzdzīvokļu mājās Jelgavā, kas saņem centralizēto siltumapgādi, ir uzstādīti moderni individuālie siltumpunkti ar automātisko temperatūras regulēšanas iespēju.

Moderns, pilnībā automatizēts ēkas individuālais siltumpunkts nodrošinās vairākas priekšrocības:

 • ēkas apkures sistēmas regulēšanu, siltumenerģijas lietotāju izvēlētās temperatūras nodrošināšanu telpās neatkarīgi no gadalaika;

 • iespēju regulēt apkures un karstā ūdens temperatūras režīmu ēkā noteiktam laika posmam izvēlētajā temperatūrā;

 • automātisku apkures temperatūras regulēšanu ēkā atkarība no ārgaisa temperatūras;

 • zemāku spiedienu ēkas apkures sistēmā un līdz ar to augstāku drošību lietošanā;

 • racionālu siltumenerģijas izmantošanu.

Ēkas siltumapgādes shēma
 • Automātiskie ISP :

  1. Ļauj automātiski un kvalitatīvi regulēt ēku apkures sistēmas, nodrošināt telpās optimālu, iedzīvotāju izvēlētu temperatūru.

  2. Jebkurā diennakts laikā iespējams sagatavot karsto ūdeni 50-55 grādu temperatūrā neatkarīgi no tā patēriņa.

  3. Iespējams ieregulēt nepieciešamo apkures un karstā ūdens temperatūras režīmu noteiktam laika periodam – diennaktij (piemēram, naktī samazināt karstā ūdens temperatūru vai par dažiem grādiem pazemināt telpu apsildīšanas temperatūru).

  4. Ir drošāki ekspluatācijā, jo ēkas apkures sistēma strādā ar spiedienu līdz 6 bāri.

  5. Samērīgi uzturēšanas izdevumi.

  6. Automātiski tiek nodrošināts ekonomisks un vienmērīgs apkures režīms atkarībā no āra gaisa temperatūras visā apkures sezonā.

  7. Nodrošina patērētās siltumenerģijas precīzu uzskaiti.

  Siltummezglā ir sensori, kas regulē siltumenerģijas patēriņu atkarībā no ārgaisa temperatūras, atbilstoši uzstādītajiem parametriem. Piemēram, ja ārā būs sals un temperatūra noslīdēs ievērojami zem nulle grādiem, siltumenerģijas patēriņš ēkā būs lielāks. Ja ārā būs silts, siltumenerģijas patēriņš samazināsies. Bet, ja temperatūra būs virs, piemēram, 12 grādiem pēc celsija, tad siltumpunkts izslēgsies vispār.

  Siltuminženieri norāda, ka dienā, kad gaisa temperatūra ir augstāka, radiatori var būt tikai remdeni, bet naktī, kad kļūst vēsāks, siltumpunkts palielinās siltumenerģijas padevi.

  Individuālais siltumpunkts ir visas dzīvojamās ēkas inženierkomunikācija, kura atrodas ēkas iekšienē un to izmanto vienīgi šīs ēkas apgādei ar siltumenerģiju, un tās apkalpošanas un remonta izdevumi ir jāsedz visiem dzīvojamās ēkas īrniekiem un dzīvokļu īpašniekiem proporcionāli dzīvokļa platībai. Neatkarīgi no tā, vai dzīvoklī ir atslēgta apkure vai patērētās siltumenerģijas aprēķināšanai tiek pielietots koeficients, dzīvokļa īpašniekiem ir jāsedz izdevumi, kuri saistīti ar individuālo siltumpunktu uzturēšanu. Tā kā individuālā siltumpunkta uzturēšanas izdevumi ir uzņēmuma pastāvīgie izdevumi, kas nav atkarīgi no piegādātās siltumenerģijas apjoma, maksa par individuālā siltumpunkta uzturēšanu ir noteikta kā konstants ikmēneša maksājums visa gada garumā. Atbilstoši LR spēkā esošai likumdošanai izdevumi par individuālā siltumpunkta uzturēšanu nav iekļauti siltumenerģijas kopējā tarifā.

Elektrība mājas siltumpunkta (ISP) darbināšanai

 • Ēkas individuālais siltumpunkts (ISP) nodrošina siltumenerģijas saņemšanu no siltuma ražotāja siltumtīkliem un tās nodošanu mājas iekšējai siltumapgādes sistēmai, siltumnesēja parametru kontroli un siltumenerģijas padeves regulēšanu uz apkures sistēmu un karstā ūdens apgādes sistēmu.

 • Siltumpunkta darbības nodrošināšanai ir nepieciešama elektroenerģija.

 • Elektroenerģijas patēriņš siltumpunkta darbības nodrošināšanai daudzdzīvokļu mājās ir atšķirīgs, jo ir tieši saistīts ar mājas iekšējo siltumapgādes un karstā ūdens apgādes sistēmu kvalitāti un darbību. Sakārtojot šīs sistēmas mājā, iedzīvotāji var tieši ietekmēt to, cik daudz elektroenerģijas patērēs viņu mājas ISP. 

 • Siltumpunktā patērētā elektroenerģija ir mājas koplietošanas elektroenerģija. 

 • Mājas ISP uzturēšanas, darbināšanas,  apkalpošanas un remonta izdevumi ir jāsedz visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem. Dzīvokļu īpašniekiem ir jāmaksā arī par siltumpunkta darbināšanai patērēto elektroenerģiju, jo šīs izmaksas nevienā pakalpojuma maksā nav iekļautas.

 • Maksājumu  par koplietošanas elektroenerģiju (elektrību), kas patērēta mājas individuālā siltumpunkta (ISP) darbības nodrošināšanai, līdz šim iekasēja “Fortum” un parādīja atsevišķā rindā «Fortum» klienta ikmēneša rēķinā. 

 • Sākot ar 2019.gada aprīli, ISP darbināšanai patērētās elektrības uzskaiti ir pārņēmuši namu pārvaldnieki un dzīvokļu īpašnieki šo maksājumu veic kopā ar mājas koplietošanas elektroenerģijas (elektrības) maksājumu, kā tas ir minēts noslēgtajā Siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumā.

 • Dzīvokļu īpašnieki savos «Fortum» rēķinos, ko saņēma maijā, vēl pēdējo reizi redz aprēķinu par aprīlī ISP darbināšanai patērēto elektrību. Turpmāk šīs maksas, atbilstoši Siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumam, dzīvokļu īpašniekiem piestādīs mājas pārvaldnieks.