Kā darbojas centralizētā siltumapgāde?

Centralizētā siltumapgādē siltums tiek saražots koģenerācijas stacijā un klientam piegādāts pa siltumtrasēm līdz ēkai.

Ēkā atrodas Siltumpunkti, kuros ir izvietoti Siltummaiņi. Siltummaiņi ir īpašas iekārtas, kurās ēkā ienākošais siltumnesējs jeb karstais tehniskais ūdens nodod siltumu ēkas apkures un karstā ūdens sistēmai.

Atdzesētais centralizētās siltumapgādes ūdens atgriežas atpakaļ koģenerācijas stacijā, lai tiktu uzsildīts no jauna.​​​​​​​​​​​​

Kā veidojas maksa par siltumu un no kā sastāv siltuma tarifs? (SPRK video)