Temperatūras režīma noteikšana

1. Dzīvokļu īpašniekiem balsojot, ir jāpieņem kopīgs lēmums par temperatūras režīmiem;

2. Lēmums jānoformulē rakstiski un jāiesniedz mājas pārvaldniekam/ vai pilnvarotai personai;

3. Pārvaldnieks / pilnvarotā persona iesniedz rakstisku iesniegumu  Fortum Klientu apkalpošanas centra speciālistiem;

4.  Fortum siltumservisa meistars ieregulē vai izmaina līdzšinējo automātikas režīmu.

Ēkas apkures sistēmā iespējams regulēt nepieciešamo apkures temperatūras režīmu noteiktam laika periodam atbilstoši vēlamajai iekštelpu temperatūrai.