Siltumpunktu priekšrocības

Jauno ēku individuālo siltumpunktu (ISP) sniegtās priekšrocības.

Ja mēs pareizi izmantotu jauno automātisko siltumpunktu sniegtās iespējas, apkures sezonu nevajadzētu ne «slēgt», ne arī «atklāt» un iedzīvotāji varētu saņemt komforta temperatūru dzīvoklī arī vēsos vasaras vakaros un agrā rudenī. Pieredze rāda, ka, izmantojot automātisko siltumpunktu sniegtās iespējas, dzīvokļu īpašnieki par siltumu nemaksā vairāk, kā tie, kuru māju siltumpunktos «atslēdz» un «pieslēdz» apkuri.

Lai drēgnajās rudens dienās mājoklī būtu komfortabli, siltummezgli ļauj regulēt siltuma padevi apkures sistēmā, nepieļaujot telpu pārkurināšanu. Āra gaisa temperatūrai pazeminoties, siltummezgls ieslēdzas, vai gluži pretēji – āra gaisa temperatūrai paaugstinoties - izslēdzas automātiski.

Automātikas ieregulējumi katrai ēkai ir individuāli, tos nosaka ēkas iekšējo apkures un karstā ūdens cauruļvadu konfigurācija, ēkas norobežojošo konstrukciju siltumtehniskās īpašības, ēkas novietojums pret debespusēm, veiktie ēkas siltināšanas pasākumi u.c. apstākļi.

Ēkas iekšējo apkures cauruļvadu sistēmu tehniskais stāvoklis, atsevišķos dzīvokļos uzstādītie neatbilstošie sildķermeņi, radiatoru ūdens plūsmas regulēšanas termostatisko vārstu trūkums, stāvvadu balansēšanas jautājumi u.c. darbības, var būt šķērslis, lai nodrošinātu vienādu iekštelpu temperatūru visos dzīvokļos.

Rēķini par siltumenerģiju līdzīgās mājās var stipri atšķirties, neskatoties uz to, ka siltumenerģijas cena (tarifs) pilsētā visiem ir vienāda. Samaksa par siltumenerģiju ir tieši saistīta ar patērētās siltumenerģijas daudzumu mājā, ko ietekmē tas, kādu iekštelpu temperatūru dzīvokļu īpašnieki izvēlas saņemt un cik daudz siltumenerģijas zudumu ir ēkai. Būtiski samazinot siltumenerģijas zudumus ēkai, siltumenerģijas rēķini parasti samazinās par trešdaļu vai pat uz pusi. Dažas siltinātas ēkas Jelgavā ir būtiski samazinājušas savu siltumenerģijas patēriņu.