Kā uzsākt apkures sezonu?

Kārtība, kādā Jelgavā, uzsākot apkures sezonu, pieslēdz apkuri dzīvojamām mājām, jau vairākus gadus ir nemainīga:

  1. Dzīvokļu īpašniekiem ir jāgriežas pie savas mājas kontaktpersonas (mājas vecākā vai pie sava nama pārvaldnieka), kas ir saņēmusi dzīvokļu īpašnieku pilnvarojumu kārtot ar apkures un karstā ūdens pieslēgšanu un temperatūru režīmiem saistītus jautājumus.

  2. Mājas pilnvarotā kontaktpersona organizē apkures pieslēgšanu mājai:

  • Vēršas pie siltumapgādes uzņēmuma, lai noskaidrotu mājas parāda situāciju. “Fortum” sniedz mājas pilnvarotajām personām pilnu informāciju par parādu situāciju mājā.

  • Dod uzdevumu Pārvaldniekam nodrošināt apkures pieslēgšanu mājā;

  • Pārvaldnieks iesniedz siltumapgādes uzņēmumam “Fortum” pieprasījumu pieslēgt mājai apkuri;

  • Apkure tiek pieslēgta 48 h laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža siltumapgādes uzņēmumā “Fortum”, ja mājai nav parāda par patērēto siltumenerģiju;

Mājas parādu jautājumus ir vēlams regulāri iekļaut dzīvokļu īpašnieku kopsapulču darba kārtībā.

Uzsākot apkures sezonu, pirmās pieslēdz mājas ar labu apmaksas disciplīnu, bet mājas ar sliktu apmaksas disciplīnu pieslēdz pēdējās.

Lai mājokļos būtu mājīgi un arī siltumenerģija tiktu izmantota efektīvi, aicinām izmantot automatizēto individuālo siltumpunktu regulēšanas priekšrocības. Šie siltumpunkti strādā automātiskā režīmā, ļaujot regulēt ēkas siltumenerģijas patēriņu atbilstoši klientu komforta prasībām.

Vēlamos temperatūras režīmus mājā siltumapgādes uzņēmumam paziņo ēkas pārvaldnieks, iepriekš vienojoties ar dzīvokļu īpašniekiem.