Apkures sezonas uzsākšana

Oktobris ierasti ir tas gada mēnesis, kad iedzīvotāji izvēlas uzsākt apkures sezonu. Agrāk vai vēlāk, tas ir atkarīgs no ārgaisa temperatūras un, protams, pašu iedzīvotāju vēlmēm.

Siltumapgādes uzņēmums “Fortum” vēlas visiem dzīvokļu īpašniekiem atgādināt, ka to, kad mājā uzsākt apkures sezonu, kad radiatori dzīvokļos kļūst silti, nelemj neviens cits, kā paši mājas dzīvokļu īpašnieki.

Ir mājas, kur iedzīvotāji izvēlas sezonu uzsākt, kad ārgaisa temperatūra vairs nepārsniedz +15 grādu un ir mājas, kuru iedzīvotāji apkures sezonu uzsākt izvēlas krietni vēlāk.

To, kāda būs temperatūra dzīvokļos, nosaka mājas dzīvokļu īpašnieku kopīgs lēmums.

Lai arī kurš būtu apkures sezonas sākuma brīdis – ir labi, ja mēs esam tam gatavi.

Lai gan varētu domāt – jo vēlāk tiks uzsākta apkures sezona, jo mazāk siltumenerģijas būs patērēts un zemākas būs arī izmaksas – tā tas var arī nebūt. Ja apkuri pieslēgt izvēlēsieties vien tad, kad ārgaisa temperatūra būs noslīdējusi līdz +8 0 C vai vēl zemāk, jūsu mājoklis būs paspējis atdzist un tā uzsildīšanai tiks patērēts daudz lielāks siltumenerģijas daudzums, nekā tas būs, izvēloties pakāpenisku mājokļa uzsildīšanu.

Protams, katrā mājā, vadoties pēc iedzīvotāju vēlmēm un apstākļiem, apkures sezonu var uzsākt izvēlētajā brīdī, bet siltumapgādes speciālisti iesaka mājokli uzsildīt pakāpeniski. Optimālais laiks, kad to darīt, ir, kad ārgaisa temperatūra samazinās līdz aptuveni +11 - + 120 C – tas ir laiks, kad dienā vēl ir pietiekami silts un apkure nav nepieciešama, savukārt vakarā un nakts laikā, temperatūrai pazeminoties, iespējams uzsākt nelielu siltumenerģijas lietojumu, tādējādi izvairoties no drēgnuma un mitruma mājokļos.

Automātiskās darbības ēku individuālie siltumpunkti nodrošina iespēju, ka siltumenerģija tiek patērēta tikai pie noteiktas ārgaisa temperatūras, ko izvēlējušies un siltumpunktā ieregulēt noteikuši paši iedzīvotāji, savukārt temperatūrai paaugstinoties, siltumpunkts automātiski izslēdzas un siltumenerģija netiek patērēta.

Jelgavā kārtība, kādā daudzdzīvokļu mājās pieslēdz apkuri, ir nemainīga jau vairākus gadus:

  • dzīvokļu īpašniekiem ar kopīgu lēmumu un rakstisku iesniegumu ir jāvēršas pie savas mājas pārvaldnieka ar lūgumu uzsākt apkures sezonu.

  • Pārvaldnieks šo lēmumu paziņo siltumapgādes uzņēmumam “Fortum”.

  • Siltumapgādes uzņēmums pārbauda parādu situāciju mājā un, ja mājai parāda par piegādāto siltumenerģiju un sniegtajiem pakalpojumiem nav, pieslēdz apkuri 48 h laikā no iesnieguma saņemšanas brīža siltumapgādes uzņēmumā.

Laikā, kad apkuri pieslēgt izvēlas daudz māju vienlaikus, pirmās siltumapgādei tiek pieslēgtas mājas ar labu rēķinu apmaksas disciplīnu (mājas, kurām nav parāda).

FORTUM IESAKA:

Pirms apkures sezonas mājas iedzīvotājiem ir vērts un arī pienākums pārbaudīt, vai ēkas iekšējā apkures sistēma ir labā darba kārtībā un vai nav nepieciešami kādi remontdarbi, lai ēkas kopējā energoefektivitāte paaugstinātos, bet siltumenerģijas patēriņš samazinātos.

Jāatceras, ka siltumenerģijas patēriņš vienmēr būs lielāks vecās mājās, kur nav veikti nekādi atjaunošanas darbi, savukārt ēkām, kurās veikti energoefektivitātes pasākumi, siltumenerģijas patēriņš būs zemāks.

Vislielāko siltuma taupīšanas efektu nodrošina mājas pilnīga renovācija, tomēr pat daļēju uzlabojumu veikšana – bēniņu, pagraba vai ārsienu siltināšana, apkures sistēmas rekonstrukcija vai atbilstoša ēkas individuālā siltumpunkta efektīva regulēšana – samazinās gan mājas kopējo siltumenerģijas patēriņu, gan kopējās izmaksas par apkuri.

Šie ir darbi, ko iespējams plānot un paveikt vasaras laikā, lai, uzsākot jauno apkures sezonu, būtu pārliecība, ka pakalpojuma izmantošana būs kvalitatīva un efektīva.

Mājās, kuras siltumpunktu apkalpošanu uzticējušas siltumapgādes uzņēmumam “Fortum”, siltumpunkti vasarā tiek pārbaudīti un sagatavoti jaunajai apkures sezonai. “Fortum” iesaka, ka noteikti nevajadzētu siltumpunktu apkopi veikt pašiem iedzīvotājiem, kā arī nevajadzētu šo atbildīgo uzdevumu uzticēt nepieredzējušiem speciālistiem.

Lai mums veiksmīga apkures sezona!