Piegādes pārtraukumi

Mēs informēsim jūs par plānotajiem remontdarbiem, kas saistīti ar siltumenerģijas piegādes pārtraukšanu, kā arī sniegsim informāciju par avārijas pārtraukumiem siltumapgādē.

Klientu apkalpošanas centrs Jelgavā

Klientu apkalpošanas centrs

Pasta iela 47, 4.stāvs
Jelgava, LV-3001
Tel: +371 63007055
fortum.jelgava@fortum.com