Parāds

Ja ir izveidojies parāds par siltumu

Iespējamie risinājumi, ja klientam radušās grūtības ar siltumenerģijas rēķinu apmaksu:
  • noslēgt vienošanos par pakāpenisku rēķinu apmaksu vasaras periodā;

  • griezties Jelgavas pašvaldības sociālo lietu pārvaldē dzīvokļa pabalsta siltumenerģijas maksājumiem saņemšanai;

  • samazināt siltuma zudumus dzīvoklī, veicot siltināšanas pasākumus.

Ja izveidojies parāds par siltumenerģiju:

Klients var vienoties ar SIA „Fortum Jelgava” par siltumenerģijas parāda apmaksas kārtību, to veicot vairāku mēnešu laikā, ar noteiktiem ikmēneša maksājumiem.

Lai noslēgtu vienošanos, nepieciešams:
  • apmaksāt vismaz 10% no parāda;

  • ierasties SIA „Fortum Jelgava” klientu apkalpošanas daļā Pastā ielā 47, Jelgavā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu;

  • aizpildīt iesnieguma veidlapu par parāda pēcapmaksu;

  • ja ir saņemta, tad iesniegt izziņu par bezdarbnieka statusa vai maznodrošinātā statusa piešķiršanu vai izziņu no darbavietas par algas apmēru.

Klientu apkalpošanas centrs Jelgavā

Klientu apkalpošanas centrs

Pasta iela 47, 4.stāvs
Jelgava, LV-3001
Tel: +371 63007055
fortum.jelgava@fortum.com

Fortum Jelgava rekvizīti

SIA „Fortum Jelgava”

Reģistrācijas Nr.: 50003549231

PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV50003549231

Adrese: Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001

Klientiem - norēķiniem par siltumenerģiju un pakalpojumiem
SEB bankā:

Bankas kods UNLALV2X

Konta nr.LV35 UNLA 0050 0050 1871 0

Swedbankā:

Bankas kods HABALV22

Konta nr.LV32 HABA 0551 0008 3849 1

Konta nr.LV91 HABA 0551 0270 4983 6 (skaidras naudas iemaksām)

Citadele bankā:

Bankas kods PARXLV22

Konta nr.LV19 PARX 0007 7203 8000 1

Piegādātājiem:
Luminor Bank AS

SWIFT NDEALV2X

Konta nr. LV12 NDEA 0000 0817 6832 9