Ja maināt dzīvesvietu

Ja maināt dzīvesvietu

Mainoties ēkas vai dzīvokļa īpašniekam, rēķini par apkures un karstā ūdens lietošanu netiek automātiski attiecināti uz ēkas/dzīvokļa jauno īpašnieku un netiek noformēti uz ēkas/ dzīvokļa jaunā īpašnieka vārda.

Ja dzīvoklim mainījušies īpašnieki vai īrnieki, tad SIA „Fortum Jelgava” uz īpašuma/ īres tiesību apstiprinošā dokumenta - Zemesgrāmatas apliecības - pamata veic izmaiņas uzskaites un norēķinu programmā, lai nodrošinātu korektu rēķinu izrakstīšanu un piegādi, nomainot īpašnieka/ īrnieka informāciju.

Jaunajam dzīvokļa īpašniekam jāierodas Fortum klientu apkalpošanas centrā, līdzi ņemot:

  • personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība),

  • Zemesgrāmatas apliecību,

  • Inventarizācijas lietu (ja tāda jums ir).

Minētos dokumentus un informāciju var iesniegt arī elektroniski, nosūtot tos e-pastā: fortum.jelgava@fortum.com.

Lai, mainoties dzīvokļu īpašniekiem, rēķini netiktu izrakstīti uz iepriekšējā dzīvokļa īpašnieka vārda, arī pats iepriekšējais dzīvokļa īpašnieks var vērsties Fortum Klientu apkalpošanas centrā, vai informāciju nosūtīt e-pastā fortum.jelgava@fortum.com. Jāiesūta būtu dokumenti, kas apliecina dzīvokļa īpašnieka maiņu - zemesgrāmatas izraksts un jānorāda dzīvokļa jaunā īpašnieka kontakti.

LR Normatīvie akti nosaka, ka LĪGUMU var noslēgt TIKAI siltumenerģijas piegādātājs ar Dzīvojamās mājas Dzīvokļu īpašnieku kopību kā siltumenerģijas Lietotāju. Ar katra dzīvokļa īpašnieku līgums netiek slēgts, jo LR normatīvie akti nosaka, ka ar dzīvokļa īpašnieku vai īrnieku - fizisku personu, līgumu slēgt nevar.

Klientu apkalpošanas centrs Jelgavā

Klientu apkalpošanas centrs

Pasta iela 47, 4.stāvs
Jelgava, LV-3001
Tel: +371 63007055
fortum.jelgava@fortum.com